Sosyal Sorumluluk Tüm Sosyal Sorumluluklar

Erkut İnşaat Kök Hücre Bilgilendirme

Kızılay ile yaptığımız sosyal sorumluluk projesi kapsamında TÜRKÖK Orta Anadolu Temsilcisi, Erkut İnşaat çalışanlarına kök hücre ile ilgili bilgilendirme eğitimi yaptı.

07.11.2016 tarihinde yapılan eğitim sonrasında çalışma arkadaşlarımızdan gönüllüler, Kızılay’a kök hücre için kan bağışı yaptı. Kök hücre nakillerinde uygun bir bağışçı bulunabilmesi için en az yüz binler hatta milyonlar taranmaktadır. Bu nedenle nakil bekleyen hastalara yardımcı olmak amacıyla, doku antijeni özellikleri bilinen ve kemik iliği / periferik kök hücre bağışçısı olmayı kabul eden çok sayıda gönüllüye gereksinim vardır. Biz de arkadaşlarımıza yaptıkları kan bağışından dolayı teşekkür ederiz.